ИЗЈАВА ЗА ПРИВАТНОСТ

 

Наши ценети потрошувачи и посетители на нашата веб продавница, Ве охрабруваме пред се да

прочитате се што е содржано на оваа наша страница се со цел подобро и појасно да го

разберете начинот на прибирање и обработување на вашите податоци. Оваа политика на

приватност пред се, Ве информира и Ви дава општи информации за обработката на вашите

лични податоци и нивната доверливост кога ја посетувате нашата интернет страна, а истата е во

целосна согласност со законските важечки прописи и Законот за заштита на личните податоци.

 

Вашите лични податоци кои се колектирани за време на остварување на нарачка преку нашата

 

веб страна (am.com.mk), страна чиј давател на услуги е АДВАНС МЕДИЈА ДООЕЛ, СКОПЈЕ со

седиште на ул. Франц Прешерн бр. 75, 1/1 Скопје, се комплетно процесирани и водени со

огромно внимание и со посебен акцент на заштита на вашата приватност. Ваквиот вид на

прибирање на податоци е легален и исклучиво се користи само заради набавка, достава на

нарачаниот производ како и за непречена идна комуникација со купувачот.

 

Кога вие како купувач ги внесувате податоците и за истите потврдувате дека тие се

веродостојни, тогаш веќе стапува на сила оваа политика за приватност.

 

Ги собираме само оние лични податоци кои се неопходни да ги оствариме нашите законски

задачи и овластувања, а вие како потрошувач, имате апсолутно право да ја повлечете

согласноста доколку не сакате повеќе да добивате известувања од Адванс Медија ДООЕЛ.

Повлекувањето на согласноста можете да го спроведете преку официјалното лице – офицер за

заштита на личните податоци во Адванс Медија – Наташа Зарев која може да се исконтактира на

телефонскиот број 02 30 60 605 или на мејл адресата: [email protected].

 

Присобраните податоци се во електронска форма и како такви се заштитени со SSL сертфиикат

со што се обезбедува комуникацијата во секое време помеѓу купувачот- посетителот на веб

страната am.com.mk и помеѓу Адванс Медија ДООЕЛ Скопје. Имајте во предвид дека не може да

се гарантира во целост безбедноста во онлајн просторот.

 

Секој краен корисник е одговорен и должен периодично да ја посетува оваа страница и да ги

согледа евентуалните промени во Изјавата на приватност.

 

Адванс Медија ДООЕЛ Скопје никогаш нема да ги споделува личните податоци затоа што ги

сфаќа сериозно овие податоци и нивната кревкост, па нема да дозволи ниту охрабри никакво

споделување на податоците, освен во случаи кога некое законско регулативно тело го побара

тоа од нив заради некаква несекојдневна ситуација.

Search for products

Back to Top
Product has been added to your cart