ПОЛИТИКА ЗА ИСПОРАКА

Оваа Политика за испорака се однесува на испорака на производи нарачани преку продавницaта на Адванс Медија.
Производите кои ќе ги нарачате преку веб продавницата на Адванс Медија ќе ви бидат испорачани на начин кој што самите го имате избрано при комплетирање на нарачката.
Производите ќе ви бидат испорачани со испратница, фактура за извршеното плаќање и гаранција (доколку за нарачаниот производ следи гаранција).
Производите ќе Ви бидат доставени до адресата која сте ја навеле како адреса за испорака.
Производите ќе Ви бидат испорачани во согласност со избраниот начин на испорака во избраните рокови за испорака кои што самите ги имате избрано при комплетирање на нарачката.
Доколку претставникот за испорака не успее да го најде Примачот на наведената адреса за испорака, на наведената адреса за испорака ќе биде оставена писмена информација за направениот обид со контакт информации и ќебиде направен обид Примачот или Купувачот да бидат контактирани со употреба на податоците кои ги имаме на располагање при правењето на нарачката.
За сите прашања во врска со испораката можете директно да не контактирате на телефонскиот број 071/352-947.
Во случај на евентуални проблеми со испораката на располагање го имате системот за рекламации на Адванс Медија, каде ќе можете официјално да го пријавите проблемот и истиот ќе биде експресно решен.
Сите измени поврзани со испораката ќе бидат јавно објавени преку измена на оваа Политика за испорака.
За сите прашања во врска со оваа Политика за испорака можете да се обратите на 071/352-947 или линијата за подршка на купувачи на Адванс Медија 02/30 60 605.