ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Оваа Политика на приватност ги опишува видовите на лични податоци кои се зачувуваат во Адванс Медија и начинот на кој собраните лични информации се користат.
Оваа Политика на приватност се однесува на веб страната на Адванс Медија www.am.com.mk . Доколку преку нашата веб страна е обезбеден линк до други веб страни ве информираме дека ние не превземаме никаква одговорност во однос на заштитата на личните податоци која ја обезбедуваат тие веб страни.
Со самиот пристап и регистрација како Купувач на веб страната на www.advancemedia.com.mk / www.am.com.mk изјавувате дека сте запознаени и сте согласни со содржината на нашата Политика на приватност.

ПРИБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ
Собирањето на личните податоци се врши во согласност со позитивните законски прописи во Република Македонија.
Ние вршиме собирање на личните податоци само доколку се регистрирате како Купувач на нашата веб страна и ги прибираме само оние информации кои ни се доставени од ваша страна.

ИНФОРМАЦИИ КОИ ГИ СОБИРАМЕ
Во информациите кои ги собираме спаѓаат: Име и презиме, Е-маил адреса, Адреса на доставување на нарачката и телефон за контакт.
Ние не собираме никакви информации од финансиска природа како број на Картичка и/или број на банкарска сметка.
Вашата трансакција ќе биде процесуирана преку порталот за наплата од кредитни картички на Касис-Cpay.Порталот користи најнова технологија за заштита на вашите податоци кој овозможува бројот на вашата картичка да се испраќа директно до банката преку сигурна конекција.

КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Ние ги користиме вашите лични податоци во согласност со позитивните законски прописи во Република Македонија.
Ние ќе ги користиме вашите лични податоци единствено за да ви овозможиме пристап до веб продавниците, за да се исполни и процесира вашата нарачка, за да ве информираме за нови производи и услуги кои ги нудиме и за наши маркетиншки цели.
Ние нема да ги објавиваме, продаваме или правиме достапни на трета страна вашите лични податоци освен на надлежните државни органи на начин и во обем определен со позитивните законски прописи на Република Македонија.

ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ СИГУРНОСТ НА ВАШИОТ ПРОФИЛ
Вашите личните податоци ќе бидат чувани не подолго од што е потребно за да се исполнат целите поради кои податоците се собрани, по што истите ќе бидат избришани од нашиот систем.

СИГУРНОСТ НА ВАШИОТ ПРОФИЛ COOKIES
Вашето корисничко име и лозинка се основната заштита на вашиот профил. Вашето корисничко име и лозинка сеединствени и не треба да ги откривате на трети лица. При креирање на Вашата лозинка ви препорачуваме да користите комбинација од броеви, букви и специјални знаци. Доколку Вашата лозинка е компромитирана или се сомневате во злоупотреба ви препорачуваме веднаш да не известите и да извршите промена на лозинката.

COOKIES
Оваа веб страница може да употребува cookies. Cookies се мали датотеки кои се користат за прибирање на информации преку кои се овозможува препознавање на вашиот компјутер при вашата следна посета на Нашата веб страна со што се овозможува побрз пристап. Преку Cookies не се прибираат лични податоци.

МАЛОЛЕТНИ ДЕЦА
Родителите и старателите имаат обврска да ги информираат своите малолетни деца за безбедно и одговорно ракување со личните податоци.
Малолетни лица не смеат да даваат лични податоци без одобрение од нивните родители или старатели.
Ние нема намерно да прибираме или користиме лични податоци од малолетни лица.

СИГУРНОСТ
Ние ги превземаме сите потребни мерки за заштита на вашите личните податоци со што ги минимизираме ризиците од спречување неовластен пристап и злоупотреба.
Промените во политиката на приватност ќе бидат јавно објавени на веб странатa www.tc.mk најмалку 30 дена пред да стапат во сила.
За сите прашања во врска со оваа Политика за заштита на лични податоци можете да се обратите на Адванс Медија преку формата за контакт или преку телефонската линија за поддршка 02/ 30 60 605.

Сигурно купување
Системот за процесирање на трансакциите на нашата веб продавница се одвива преку системот.
Нашата компанија е максимално посветена на сигурноста и доверливоста на целокупното свое работење. Притоа наш приоритет е комплетната сигурност на нашите купувачи при плаќањето и користењето на своите кредитни картички.

Сигурноста при купувањето во веб продавницата нае гарантирана преку имплементација на најдобрите технички решенија и процеси:

Чување на податоци
Единствена институција која доаѓа во допир со Вашите финансиски податоци (број на кредитна картичка) е нашиот доверлив партнер Комерцијална банка.
Пред внесувањето на бројот од кредитната картичка сте пренасочени на сигурна веб страна на банката, каде што се внесува бројот и се потврдува трансакцијата. Притоа податоците се чуваат во склад со највисоките банкарски критериуми за сигурно работење.

Систем за заштита од измама (Fraud management)
Со цел да овозможиме највисоко ниво на сигурност за нашите купувачи, пуштивме во употреба наш систем за заштита од измами (Fraud management) по углед на најреномираните компании од ова област како PayPal или Moneybookers.
Со тоа нашите купувачи и трговци ке уживаат двојна заштита од измами, преку системот на Адванс Медија и системот на Комерцијална банка и Касис-Cpay.
Системот на Адванс Медија ги следи сомнителните параметри, при што превзема мерки за стопирање на можни злоупотреби.
Заради дополнителна сигурност, автоматските мерки на системот се надополнети со константен надзор и мерки на нашите вработени во одделот за управување со ризик.

Одложена наплата
Дополнителна мерка на обезбедување на нашите потрошувачи е одложената наплата на нарачките до моментот на испорака на пратката и истекувањето на роковите за рекламации. Дури откако ќе се утврди дека е направена испорака и дека нема рекламација во предвидениот рок, се наплатуваат средствата од сметката на купувачот. Со тоа се остава време да поминат сите контролни точки со кои се осигурува задоволството на купувачот.